Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2013. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet eller i Redaksjonell årsrapport

 

Hovedtabell Polaris Media

(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)

20132012
Omsetning1 787  1 858
Driftsresultat (EBITDA)194  230
Resultat før skatt118 158
Årets resultat97  152

 EBITDA 2012 er ekskl. avsetning til omstillingskostnader på 77,4 mill.

Årets resultat 2012 inkluderer gevinst ved salg av aksjene iIndustriveien 13 Trondheim AS på 97,3 mill.

  
   
EBITDA-margin (før omstillingskostnader)10,8%  12,4%
   
Investeringer i driftsmidler75  75
Investeringer i finansielle aktiva12,1 40,0
   
Totalkapital1 833  1981
Egenkapital783  829
Netto rentebærende gjeld189  169
Netto rentebærende gjeld/EBITDA0,8  0,7
Likvide midler196,4  306,4
   
Antall mediehus 3131
Antall trykkerier 55
Antall distribusjonsselskaper 33
   
Antall årsverk978  1 036
Opplag per 31.12 213 593223 398
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal) 368 425339 031
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal) 160 79179 354
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal) 14,2 mill13,2 mill
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal) 4,7 mill 2,3 mill
   
Antall aksjonærer876  820
Antall aksjer (1000)48 927  48 927
Resultat per aksje1,98  3,11
Utbytte per aksje1,75 1,75
Direkteavkastning6,7% 6,5%
   
Aksjekurs per 31.1225,50  26,00
Børsverdi per 31.121 248  1 272

 

Økonomiske nøkkeltall

 

Omsetning og EBITDA

* - EBITDA justert for engangseffekter

Økonomiske nøkkeltall

 

 201120122013
EBITDA-margin*12,5%12,4% 10,8%
EBITDA inkl. TS*299302 275

* - tall justert for engangseffekter

Legg til i min rapport


Fordeling av eksterne inntekter i Polaris Media

Legg til i min rapport

 

Utvikling i digitale inntekter

 

 

Utbytte Polaris Media ASA

Utbytte i NOK, avkastning i prosent

Legg til i min rapport

Brukerposisjoner

 

Utvikling i daglige brukere på nett og mobil

Daglige brukere, brutto, snitt 4. kvartal. Kilde: TNS Scores, tall i tusen

Brukerposisjoner

Legg til i min rapport

 

Utvikling i sidevisninger på nett og mobil

Sidevisninger per uke, snitt 4. kvartal. Kilde: TNS Scores, tall i millioner

Legg til i min rapport


Opplagsutvikling

Tellende opplag

Legg til i min rapport


Lesertall

Daglige lesere på papir. Kilde: TNS Forbruker & Media. Kun medregnet mediehus som har målinger alle år.

Legg til i min rapport