Note 8. Egenkapital

2013Aksjekapital OverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
                                             
Egenkapital 31.12.201248 926256 982305 908263 645569 553 
Prinsippendring   3 2323 232 
Egenkapital 1.148 926256 982305 908266 877572 785 
Årets resultat   40 64440 644 
Utbytte   -85 622-85 622 
Estimatavvik pensjoner   -5 352-5 352 
Andre føringer mot egenkapitalen   -1 570-1 570 
Egenkapital per 31.1248 926256 982305 908214 977520 885 
       
2012AksjekapitalOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
 
Egenkapital 31.12.201148 897256 383305 280262 834568 114 
Prinsippendring   -57 093-57 093 
Egenkapital 1.1   205 741511 021 
Årets resultat   125 468125 468  
Kapitalforhøyelse295996280628 
Utbytte   -85 622-85 622 
Andre føringer mot egenkapitalen   18 08518 058 
Egenkapital per 31.1248 926256 982305 908263 645569 553 

 

Legg til i min rapport