Note 6. Fordringer med forfall senere enn ett år

                              20132012                                                                        
Andre fordringer 828797 
Lån til foretak i samme konsern 212 075277 049 
Sum 212 902277 846 
Legg til i min rapport