Note 5. Investeringer i aksjer

                                  2 013           2 012                                                                                                        
Trønder-Avisa AS10,08 % 17 83617 836 
Cxense AS13,36 % 50 48038 250 
ProVenture Seed AS0,50 % 896791 
Sum  69 21256 877 

 

Legg til i min rapport