Note 3. Varige driftsmidler

2 013Immatrielle eiendelerDriftsløsøre                                                                   
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.11 03012 078 
Tilgang i året1 3524 483 
Avgang i året-397 
Reklassifisering9 190-9 190 
Anskaffelseskost per 31.1211 5726 974 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.1834 467 
Periodens avskrivinger2 807379 
Reklassifisering3 132-3 132 
Akkumulerte avskrivinger per 31.126 0221 714 
Bokført verdi per 31.125 5515 259 
    
2 012Immatrielle eiendelerDriftsløre 
Anskaffelseskost:   
Anskaffelseskost per 1.1010 592 
Tilgang i året9701 717 
Avgang i året0-172 
Reklassifisering61-61 
Anskaffelseskost per 31.121 03012 077 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.102 145 
Periodens avskrivinger832 399 
Avgang0-77 
Akkumulerte avskrivinger per 31.12834 467 
Bokført verdi per 31.129477 610 
    
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år 
Avskrivningsplanlineærlineær 

 

 

 

Legg til i min rapport