Note 5. Driftsinntekter

                  20132012                                             
Annonseinntekter    
Papir 693 183746 718 
Internett 159 858152 463 
TV og Radio 5 8689 850 
Mobil 14 6426 512 
Sum annonseinntekter 873 551915 542 
     
Abonnementsinntekter    
Papir 430 789432 235 
Digitalt 8 9745 062 
Sum abonnementsinntekter 439 763437 296 
     
Løssalgsinntekter    
Papir 64 73870 193 
Digitalt 290647 
Sum løssalgsinntekter 65 02870 841 
     
Sum opplagsinntekter 504 791508 137 
     
Trykkeriinntekter 269 473300 568 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 57 83552 764 
Pressestøtte 21 27419 285 
Husleie 8641 402 
Andre driftsinntekter 1) 59 51560 325 
Sum øvrige inntekter 139 489133 775 
     
Sum driftsinntekter 1 787 3041 858 023 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebyr, IT tjenester, samt salg av rettigheter.

Legg til i min rapport