Note 4. Driftssegmenter

                 20132012                                              
Driftsinntekter    
Adresseavisen Gruppen 826 509847 139 
Polaris Media Nordvestlandet 413 055425 119 
Harstad Tidende Gruppen 265 549269 844 
Polaris Trykk 496 712539 381 
Andre 6 37120 043 
Eliminering -220 893-243 505 
Sum driftsinntekter 1 787 3041 858 023 
     
EBITDA    
Adresseavisen Gruppen 70 55324 278 
Polaris Media Nordvestlandet 32 41127 052 
Harstad Tidende Gruppen 8 174-5 172 
Polaris Trykk 116 350125 050 
Andre -33 982-18 869 
Sum EBITDA 193 506152 339 
     
EBIT    
Adresseavisen Gruppen 47 3532 951 
Polaris Media Nordvestlandet 24 99120 326 
Harstad Tidende Gruppen -779-14 933 
Polaris Trykk 55 23968 408 
Andre -46 317-37 253 
Sum EBIT 80 48739 499 
     
Anleggsmidler    
Adresseavisen Gruppen 239 951271 001 
Polaris Media Nordvestlandet 68 16372 740 
Harstad Tidende Gruppen 146 825159 263 
Polaris Trykk 364 583395 226 
Andre 372 237492 956 
Eliminering 262 86776 999 
Sum anleggsmidler 1 454 6251 468 186 
     
Omløpsmidler    
Adresseavisen Gruppen 401 170389 616 
Polaris Media Nordvestlandet 36 80157 343 
Harstad Tidende Gruppen 149 105141 723 
Polaris Trykk 183 279196 270 
Andre 686 455788 694 
Eliminering -1 078 614-1 060 402 
Sum omløpsmidler 378 197513 244 

 

Legg til i min rapport