Note 23. Restruktureringskostnader

Polaris Media har i fjerde kvartal 2012 gjennomført bemanningstilpasninger. Bemanningen vil bli redusert med over 100 årsverk og gjennomføres ved bruk sluttpakker og gavepensjon. Kostnadene er resultatført som lønnskostnader og pensjonskostnader. Kostnad for sluttpakker utgjør 26,2 mill. og er inkludert i kortsiktig gjeld. Gavepensjoner utgjør 51,2 mill. og er inkludert i pensjonsforpliktelser.

 

Legg til i min rapport