Note 17. Annen kortsiktig gjeld

               20132012                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 76 47479 127 
Forskuddsbetalt abonnement 108 42399 651 
Feriepenger 76 34374 734 
Annen kortsiktig gjeld 68 35672 471 
Annen kortsiktig gjeld 329 597325 983 

 

Legg til i min rapport