Note 16. Varekostnad

                 20132012                                                                         
Trykking og innkjøp råvarer 165 699186 278 
Innkjøpt redaksjonelt stoff 44 99646 724 
Andre varekostnader 42 23355 472 
Varekostnad 252 928288 474 

 

Legg til i min rapport