Note 15. Annen driftskostnad

                  20132012                                                                              
Distribusjonskostnader 144 135147 009 
Salg og reklamekostnader 101 801109 368 
Telefon, porto, TV lisenser 20 07021 657 
Reisekostnader 32 25634 807 
Kostnader transportmidler 2 9112 741 
IT og kontorkostnader 55 38152 547 
Drift bygninger og driftsmidler 95 68773 694 
Tap på fordringer 3 4043 957 
Annen driftskostnad 55 44758 065 
Sum 511 093503 845 

 

Legg til i min rapport