Note 14. Pantstillelser og garantiansvar

Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Konsernets øvrige lån er sikret i pant i det enkelte selskaps eiendeler. For nærmere informasjon, se note 13.

Pantesikret gjeld                                20132012                                                                                                                                               
Langsiktig gjeld i Polaris Media ASA 335 904408 730 
Pantesikret gjeld per 31.12 335 904408 730 
     
Adresseavisen Gruppen AS                  201 958             201 958 
Harstad Tidende Gruppen AS                  240 786             240 786 
Polaris Trykk AS                  322 157             322 157 
Polaris Media Nordvestlandet AS                  119 618             119 618 
Polaris Eiendom AS                  122 837             122 837 
Sum 1 007 3561 007 356 
     
Garantiansvar 20132012 
Garantier konsernselskaper 81 31581 315 
Sum 81 31581 315 

 

Legg til i min rapport