Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskap

Merverdianalyse                      FINN.noAvisa NordlandHitra-FrøyaØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 7 06412 0371 9329 70830 741 
Goodwill 028 7654 0085 94838 721 
Solgt -6370-1 530-1 846-4 013 
Anskaffelseskost 6 42740 8024 41013 81065 449 
        
2013       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 48 6393 4201 31459953 972 
Avskriving identifiserbare merverdier 0-88700-887 
Årets resultatandel 48 6392 5331 31459953 085 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 88 44839 7035 94016 809150 901 
Årets resultatandel 48 6392 5331 31459953 085 
Utbytte -27 041-4 978-600-440-33 060 
Balanseført verdi 31.12 110 04637 2576 65417 615171 570 
        
        
2012       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 43 3974 38299766249 439 
Årets resultatandel 43 3974 38299766249 439 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 65 23141 5536 92914 796128 521 
Tilgang i perioden 0001 1121 112 
Årets resultatandel 43 3974 38299766249 439 
Utbytte -20 180-6 232-1 3370-27 749 
Egenkapitalføringer 00-6490-649 
Innbetalt/tilbakebetalt egenkapital 000234234 
Balanseført verdi 31.12 88 44839 7035 94016 804150 901 

 

Konsernets eier 10,12% i FINN.no. Eierandel er regnskapsført som tilknyttede selskap da konsernet har betydelig innflytelse og aksjonærbeskyttelse gjennom aksjonæravtale.

Felleskontrollerte virksomheter
Nr 1 Adressa-Trykk Orkanger AS er en felleskontrollert virksomhet med forretningssted Orkanger i Sør-Trøndelag kommune. Selskapet ble ervervet 29.07.2007 og er eid av Polaris Trykk Trondheim AS og Nr 1 Trykk AS. Selskapet utfører trykking av aviser og er et strategisk samarbeid for trykkeritjenester mellom Polaris Media og Amedia. I tillegg eier konsernet 50% i Dølen AS som utgir avisa Dølen i Gudbrandsdalen. Disse virksomhetene er inkludert i konsernregnskapet med følgende eliminerte tall: 

Nr 1 Trykk Orkanger AS         20132012                                                                       
Driftsinntekter 48 43252 063 
Driftsresultat 1 0937 187 
Resultat etter skatt -1 6864 104 
Sum eiendeler 51 26665 463 
Sum gjeld  50 79063 300 
     
Dølen AS 20132012 
Driftsinntekter 2 9082 855 
Driftsresultat 283236 
Resultat etter skatt 295229 
Sum eiendeler 3 3273 009 
Sum gjeld 1 5531 531 

 

 

Legg til i min rapport