Egenkapitaloppstilling for konsernet

2013

  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Reserver  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-25256 982305 884496 575-5 101491 47531 630828 989
Prinsippendring000000000
Årets resultat000095 989095 98993796 926
Andre inntekter og kostnader0000-65 19111 920-53 271-1 141-54 412
Endringer i ikke-kontrollerende interesser0000-4750-4750-475
Utbytte0000-85 6220-85 6220-85 622
Andre føringer mot egenkapitalen0-630-632 07102 071-4 336-2 328
Egenkapital per 31.1248 927-88256 982305 821443 3476 819450 16627 090783 077
          
2012AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
ReserverOpptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 8970256 383305 281426 949-6 259420 68932 619758 589
Prinsippendring0000-115 0320-115 0320-115 032
Årets resultat0000153 0830153 083-1 084152 000
Andre inntekter og kostnader000097 6901 15998 849098 849
Kapitalforhøyelse2906046340000634
Utbytte0000-85 5840-85 5840-85 584
Andre føringer mot egenkapitalen0-25-5-3019 469019 4699519 533
Egenkapital per 31.1248 927-25256 982305 884496 575-5 101491 47531 630828 989

 

Legg til i min rapport